Specialistkonsultation

Varför specialisttandvård?

Ibland kan väldigt komplexa eller sällsynta situationer förekomma i munhålan. Det kan röra sig om svåra bettförhållanden, förändringar av orala slemhinnan eller andra mindre vanligt förekommande avvikelser. Hos oss finns möjligheten att konsultera specialister som arbetar just med det sällsynta och svåra inom tandvården. För att du ska få den bästa och optimala vården utifrån dina förutsättningar samarbetar vi tätt med våra specialister.