Tandkirurgi

Vad innebär tandkirurgi?

Tandkirurgi innebär att tandläkaren utför olika typer av operationer i munhålan. Det kan till exempel handla om att en visdomstand behöver avlägsnas. Om tanden inte har vuxit fram så att den kan nås med en tång kan det istället bli nödvändigt med ett kirurgiskt ingrepp. Det kan också förekomma att det uppstår cystor i käken som måste tas bort. Ett annat exempel när det kan vara aktuellt med tandkirurgi är efter en mer komplicerad tandutdragning. Tandläkaren kan då bli tvungen att korrigera eller återskapa käkbenet med hjälp av ett implantat.

Tandkirurgi är ett av våra specialistområden

Om du drabbas av problem som kräver tandkirurgi är du välkommen till oss på Tandkompaniet. Vi har mångårig erfarenhet och kompetens av tandkirurgi. Vi tar även emot remisser från andra tandläkare som har patienter som behöver komma under behandling.