Undersökning och allmäntandvård

Varför är det viktigt med en tandundersökning?

Hela och friska tänder är viktigt för din hälsa. För att kunna upprätthålla en god tand- och munhälsa är det viktigt med regelbundna tandundersökningar. Vid en undersökning är det möjligt att upptäcka vanliga tandsjukdomar som karies, alltså hål i tänderna och tandlossning. Det finns även andra sjukdomstillstånd som är möjliga att upptäcka vid en undersökning. Sjukdomar som upptäcks i ett tidigt skede är i regel lättare att behandla och förebygga.

Hur går en tandundersökning till?

Normalt börjar en tandundersökning med att vi går igenom din allmänhälsa och tar nödvändiga röntgenbilder på dina tänder. Det gäller framförallt om det är första gången du besöker oss. Röntgenbilderna hjälper oss att exempelvis upptäcka hål eller eventuella förändringar i käkbenet. Sedan fortsätter vi undersökningen med att gå igenom tänder, tunga och slemhinnor. Syftet med genomgången är att upptäcka karies eller andra tecken på sjukdomar i munnen. Vi kontrollerar även förekomsten av tandsten, om tandköttet är friskt eller inflammerat och om det finns risk för tandlossning. Ett annat moment vid tandundersökningen är att tandläkaren kontrollerar om du har avvikelser i ditt bett som behöver korrigeras.

Tandläkarens arbete är viktigt men du själv har också en viktig roll när det gäller din dagliga tandhygien. Vid undersökningen kan vi ge dig individuellt anpassade instruktioner och rekommendationer för hur du ska sköta dina tänder.

Tiden för undersökningen kan variera men tar normalt ca 30–60min. När undersökningen är avslutad går vi tillsammans igenom resultatet. Du får också ett kostnadsförslag för de behandlingar som kan vara aktuella.

Boka din tandundersökning hos oss!

Du är varmt välkommen att boka en tandundersökning hos någon av våra erfarna tandläkare. Om du känner obehag eller oro inför ditt besök är det bra om du berättar det för oss innan ditt besök. Då har vi möjlighet att anpassa behandlingen för att du ska kunna känna dig tryggare under ditt besök hos oss.