Rotfyllningar

Varför görs en rotfyllning?

Det kan finnas flera olika anledningar till att en rotfyllning behöver göras. En av de vanligaste orsakerna är att tanden har blivit inflammerad av bakterier från ett hål. Det kan också finnas en tidigare fyllning i tanden som blivit dålig och som inte längre kan stänga ute bakterier. Följden blir att pulpan (tandnerven) skadas. En rotfyllning kan också bli aktuell om tanden blivit utsatt för någon form av trauma, genom exempelvis ett slag, och att pulpan därigenom blivit skadad.

Hur går en rotfyllning till?

Proceduren med att utföra en rotfyllning är ganska tidskrävande. Hur lång tid ingreppet tar beror lite på var i munnen tanden är placerad och hur många rötter tanden har. I korthet går behandlingen ut på att man avlägsnar de inre mjukvävnaderna från tanden. Därefter rengörs tandens kanaler för att avlägsna bakterier. När arbetet är klart fylls tandens kanaler igen. Behandlingen kan ibland behöva göras vid två separata behandlingstillfällen.

Kan jag uppleva några besvär efter rotfyllning?

Efter ingreppet kan det kännas ömt i området runt den åtgärdade tanden. Besvären försvinner i regel efter några dagar. Om patienten upplever stora besvär kan besvären lindras med värktabletter.

Värk från tanden kan vara ett första tecken på att den behöver rotfyllas. Om du upplever obehag är du välkommen att höra av dig till oss för en undersökning. Det är alltid bra med en tidig diagnos för att rätt åtgärder ska kunna sättas in, innan allvarligare komplikationer uppstår.