Protetik & Moderna tandproteser

– Vi är experter på moderna tandproteser –

När behövs tandproteser?

Om du saknar tänder eller har en skadad tand kan det bli aktuellt med en tandprotes som ersätter en del av en tand, ett antal eller alla tänder i en käke.

Tandprotesen ser ut som vanliga tänder och kan öka livskvaliteten avsevärt genom att du på nytt kan äta och prata normalt.

Tandproteserna kan, enkelt uttryckt, delas in i avtagbara och fastsittande proteser. De fastsittande proteserna fästs på patientens egna tänder eller på implantat och kan därför upplevas som mer naturliga.

Boka tid för konsultation

Vill du boka tid för en undersökning eller en konsultation? Fyll i formuläret nedan så kommer vi kontakta dig inom kort.

Olika typer av tandproteser

Avtagbara proteser

Om flera tänder saknas kan det ibland vara svårt att sätta in konstgjorda tänder som är fastsatta i käken. I dessa fall kan det bli aktuellt med en avtagbar tandprotes, i form av en helprotes eller delprotes. Helprotesen kan ersätta tänderna i en käke som helt saknar tänder. Den består av ett konstgjort material som ersätter både tänder, tandkött och käkben. Protesen är löstagbar och kan enkelt föras in och ut ur munnen. Om det finns tillräckligt med tänder kvar i käken kan det istället bli aktuellt med en delprotes. Här fäster tandläkaren protesen vid de kvarvarande tänderna i käken.

Krona

När tanden är svårt skadad och inte går att laga på vanligt vis är det möjligt att ersätta en del av tanden med en konstgjord krona. För att kronan ska komma på plats får tandläkaren först slipa ner tanden. Här kan sedan kronan fästas med hjälp av ett så kallat cement.

Bro eller brygga

Om det finns tillräckligt med fungerande och friska tänder kvar i käken är det möjligt att sätta in en bro. Bron – som även kallas brygga – är fastsatt i munnen och ersätter en eller flera tänder. När exempelvis en tand har dragits ut kan en bro fästas på de kvarvarande tänderna i anslutning till den lucka som uppstått.

Om du önskar en annan lösning för en saknad tand kan tandimplantat vara ett alternativ. Här borrar tandläkaren in titanskruvar i käkbenet. Skruvarna blir sedan ett fäste för en konstgjord tand.

Vanliga frågor om tandproteser

Ja, det går att ta bort och byta ut vissa proteser. En del protester är till och med avtagbara och används endast under dagen.

Har du däremot gjort en ny krona är det svårare att ta bort den då den fästs direkt i biten av tanden som du har kvar.

Kontakta din tandläkare om du upplever problem med din tandprotes.

Skulle din tandprotes gå sönder ska du uppsöka vård omgående. Kontakta oss direkt så kan vi boka in en akut tandläkartid och laga din protes åt dig.

Man kan tillverka konstgjorda tänder i en rad olika material. Det kanske mest välkända är guldtänder samt amalgam som man inte längre använder på grund av höga halter kvicksilver.

Numera är det allra vanligast att man lagar tänder med kompositmaterial, glasjonomermaterial eller plastförstärkt glasjonomermaterial.

Det beror på hur skadad din tand är, hur många tänder du ska ersätta och hur skicket på resten av dina tänder.

Valet av tandprotes tas alltid av en tandläkare, så att du får den bästa protesen för ditt behov.

Priset för en tandprotes kan variera ganska kraftigt beroende på hur stor den är och hur komplicerat ingreppet i fråga är. Kontakta oss för att boka en konsultation och få ett prisförslag för ditt behov.

Tandproteser har man för att man skadat eller blivit av med tänder. Det kan till exempel bero på olyckor, skador eller tandlossning.

Vi tar fram din nya tandprotes

Om du är i behov av en modern tandprotes kan specialisterna på Tandkompaniet hjälpa dig. För att funktionen ska bli god och protesen ska se snygg ut krävs noggranna förberedelser.

Behandlingen och utprovningen sker i nära samarbete mellan patient, tandläkare och tandtekniker. Därför krävs det i regel flera besök innan din nya protes sitter på plats. Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Du når oss som vanligt på 054 - 771 64 64.

Aref och Adel på Tandkompaniet