Tandproteser och konstgjorda tänder

Olika typer av tandproteser

Om du saknar tänder eller har en skadad tand kan det bli aktuellt med en tandprotes som ersätter en del av en tand, ett antal eller alla tänder i en käke. Tandprotesen ser ut som vanliga tänder och kan öka livskvaliteten avsevärt genom att du på nytt kan äta och prata normalt.

Tandproteserna kan, enkelt uttryckt, delas in i avtagbara och fastsittande proteser. De fastsittande proteserna fästs på patientens egna tänder eller på implantat och kan därför upplevas som mer naturliga.

Avtagbara proteser

Om flera tänder saknas kan det ibland vara svårt att sätta in konstgjorda tänder som är fastsatta i käken. I dessa fall kan det bli aktuellt med en avtagbar tandprotes, i form av en helprotes eller delprotes. Helprotesen kan ersätta tänderna i en käke som helt saknar tänder. Den består av ett konstgjort material som ersätter både tänder, tandkött och käkben. Protesen är löstagbar och kan enkelt föras in och ut ur munnen. Om det finns tillräckligt med tänder kvar i käken kan det istället bli aktuellt med en delprotes. Här fäster tandläkaren protesen vid de kvarvarande tänderna i käken.

Krona

När tanden är svårt skadad och inte går att laga på vanligt vis är det möjligt att ersätta en del av tanden med en konstgjord krona. För att kronan ska komma på plats får tandläkaren först slipa ner tanden. Här kan sedan kronan fästas med hjälp av ett så kallat cement.

Bro eller brygga

Om det finns tillräckligt med fungerande och friska tänder kvar i käken är det möjligt att sätta in en bro. Bron, som även kallas brygga, är fastsatt i munnen och ersätter en eller flera tänder. När exempelvis en tand har dragits ut kan en bro fästas på de kvarvarande tänderna i anslutning till den lucka som uppstått.

Om du önskar en annan lösning för en saknad tand kan tandimplantat vara ett alternativ. Här borrar tandläkaren in titanskruvar i käkbenet. Skruvarna blir sedan ett fäste för en konstgjord tand.

Vi tar fram din nya tandprotes

Om du är i behov av en tandprotes kan specialisterna på Tandkompaniet hjälpa dig. För att funktionen ska bli god och protesen ska se snygg ut krävs noggranna förberedelser. Behandlingen och utprovningen sker i nära samarbete mellan patient, tandläkare och tandtekniker. Därför krävs det i regel flera besök innan din nya protes sitter på plats. Hör av dig till oss så berättar vi mer!