din tandläkare i karlstad bergvik

Bit av tand har lossnat – så här gör du

Bit av tand lossnat

Du förebygger uppkomst av tandsjukdomar med god och regelbunden munhygien, men det utesluter inte att du ibland befinner dig i situationer som kräver akut vård. I den här artikeln ska vi gå närmare in på vad du bör göra om du skadar din tand.

Vad gör man om bitar av tanden lossnar?

Att du går miste om en bit av en tand kan bero på många orsaker. Vänd dig alltid till en tandläkare oavsett om du har råkat ut för en olycka som har förstört din tand eller om det handlar om en tandlagning som har fallit bort.

Spara biten av tanden

För att öka möjligheten till att din tand ska kunna repareras ska du ta med dig den del av tanden som har lossnat till din tandläkare. I de flesta fall så används denna del när din tandläkare lagar tanden. Den kan dock också komma att ersättas av exempelvis en porslinskrona.

Det är viktigt att tandläkaren får chans att göra en undersökning och utvärdera omfattningen av skadan i ett så tidigt skede som möjligt.

Om halva tanden lossnade (eller en stor bit)

Beroende på hur omfattande skadan är (exempelvis tandbrott vid tandköttslinjen eller om halva tanden lossnade) så kan ibland din tand behöva ersättas helt och hållet av en konstgjord tand, men i många andra fall kan din tand räddas eller repareras.

Ju djupare skadan drabbar mjukvävnaden i tanden (pulpan) desto större åtgärder behövs i regel – i många fall är en rotfyllning en förutsättning för att din tand ska reparera, detta för att infektion inte får uppstå.

Viktigt med vård snabbt om en tand lossnat

Ju fortare en tandläkare ingriper desto större möjlighet finns det för lagning. Om en tand lossnar betyder det oftast att du behöver akut tandvård och bör vända dig till en tandläkare inom ett dygn, alltså inom närmsta möjliga mån.

Om en permanent tand har slagits ut så bör du se till att tandens rot inte torkar ut. Lägg därför tanden i ett glas mjölk eller koksaltlösning (ett exempel på detta är linsvätska) medan du transporterar den till tandläkaren.

Så här kan man tappa tänder

Det finns många orsaker till att en tand helt eller delvis lossnar.

   

   • Ålder – Med tid så hårdnar emaljen, vilket orsakar att dina tänder blir mer sköra vilket även påverkar även tidigare lagningar.

   • Hål i tänderna – Ju längre tid som går vid obehandlad karies desto större risk för tandlossning.

   • Du gnisslar tänder – I vissa fall belastar du din käke och tänder omedvetet genom tryck eller tandgnissling och ofta under sömn, men går du till en tandhygienist regelbundet kan de upptäcka problemet i tid.

   • Skada genom hårt bett – Biter du av misstag exempelvis i gaffeln eller i en hård kärna kan du i vissa fall skada tanden på ett sådant sätt att du behöver vända dig till tandläkare.

   • En fyllning går sönder – Tandreparationer kan behöva ses över och kan med tid slitas ut samt helt eller delvis lossna.

   • Skada på grund av olycka – En av de vanligare orsakerna till att du skadar tanden på något vis är att du är med om en olyckshändelse.

  Försäkring och rätt till ersättning

  Det finns många fördelar med att bo i Sverige, inte minst att du har kostnadsfri tandvård ändå upp till 23 års ålder. 

  För dig som är över 23 år:

  Utöver försäkringar som du kan teckna privat så finns det ett statligt kostnadstak. Detta innebär att avgifter som du betalar själv för vissa former av öppenvård inte får överstiga en viss summa.

  Inom tandvården kallas detta för tandvårdsstöd och innefattar tre olika saker: högkostnadsskydd, allmänt tandvårdsbidrag och särskilt tandvårdsbidrag.

  Högkostnadsskydd

    

    • Du fyller minst 24 år under det år som tandvården avser.

    • Du måste besöka en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet.

    • Du är försäkrad i Sverige (vanligtvis om du bor och arbetar här).

    • Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om behandlingen ger rätt till högkostnadsskydd.

    • Du har inte rätt till högkostnadsskydd om det gäller kosmetiskt tandvård (exempelvis tandblekning) eller om tandvården ingår i ett avtal om abonnemangstandvård. 

    • Tandvård som ingår i en sjukdomsbehandling avser inte det statliga högkostnadsskyddet, utan istället regionens högkostnadsskydd.

    • Du har rätt till 50 % ersättning av tandvård som överstiger 3 000 kronor under ett år eller 85 % ersättning av tandvård som överstiger 15 000 kronor.

   Allmänt tandvårdsbidrag

     

     • Du måste besöka en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet.

     • Mellan 24 – 29 års ålder är bidraget 600 kronor per år.

     • Mellan 30 – 64 års ålder sänks bidraget till 300 kronor per år.

     • Från och med 65 års ålder höjs bidraget igen till 600 kronor per år.

     • Allmänt tandvårdsbidrag kan exempelvis användas till undersökningar, förebyggande tandvård och andra behandlingar som ger rätt till statligt tandvårdsstöd.

     • Din tandläkare eller tandhygienist ska kunna ge svar på om du kan använda tandvårdsbidraget till behandlingen du ska genomgå.

     • Du kan spara ett bidrag till nästa år, vilket betyder att du kan ha två bidrag under ett och samma år, men aldrig fler. Bidraget finns innestående hos Försäkringskassan.

    Särskilt tandvårdsbidrag

    Detta gäller för dig som har en viss funktionsnedsättning eller en viss sjukdom.

    Förutom detta gäller även följande regler:

      

      • Du måste besöka en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet.

      • Du är försäkrad i Sverige (vanligtvis om du bor och arbetar här).

      • Du fyller minst 24 år under det år som tandvården avser.

      • Bidraget är 600 kronor per halvår och utbetalas den 1 januari samt den 1 juli. Dessutom kan du dela upp summan vid olika besök.

      • Det är din tandläkare eller tandhygienist som bedömer om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

     Frisktandvård och tandförsäkring

     Frisktandvård är ett avtal som erbjuds genom Folktandvården.

     Man betalar en fast månadskostnad när man använder sig av Frisktandvård, ungefär som man gör när man tecknar en tandförsäkring, dock finns det vissa skillnader:

     När du tecknar en försäkring ingår du i ett avtal med ett försäkringsbolag. Du betalar en premie – eller avgift – som ger dig ett skydd vid olycka (till exempel att en tand går sönder) och nyttjas genom att du skickar in din faktura från tandläkaren till ditt försäkringsbolag och på så vis ansöker om ersättning.

     Vanligtvis omfattas tandvård av en så kallad olycksfallsförsäkring, vilket är en generell skadeförsäkring som du kan teckna själv och som även erbjuds på många olika slags arbetsplatser.

     Frisktandvård innebär däremot att din tandvård regelbundet följs upp och kontrolleras, till ett fast pris. Det som ingår är bland annat undersökningar och förebyggande vård, lagningar, rotfyllningar och tandvård vid akuta besvär.

     När du tecknar ett avtal om frisktandvård så gör först din tandläkare eller tandhygienist en undersökning av din munhälsa. På så vis görs en riskbedömning som bestämmer ditt vårdprogram och hur stor månadsavgift du ska betala.

     Friskvårdsavtalet har tre års löptid, därefter väljer du om du vill avsluta eller förlänga ditt avtal.

     Vi behandlar trasiga tänder & tänder som lossnat

     Det finns olika behandlingar som kan sättas in beroende på hur stor del av tanden som har gått sönder eller lossnat. Som du säkert förstår behövs ett större ingrepp om halva tanden lossnade än om bara en lite bit har “chippats” av.

     Laga med plastfyllning

     Inledningsvis så används bedövning för att dämpa obehag när tandläkaren borrar bort den skadade delen av tanden.

     Det vanligaste sättet att reparera en tand är att göra en fyllning. Då används oftast komposit, det vill säga plastmaterial i samma färg som dina tänder. 

     Lim placeras vanligtvis kring hålet på den skadade tanden för att plastfyllningen ska få fäste. Limmet härdas sedan – vanligtvis med ultraviolett ljus.

     Efter detta fylls hålet med komposit, varefter tandläkaren återigen härdar (det finns också plastfyllning som stelnar på egen hand).

     Laga med porslinskrona

     En porslinskrona används i regel när en tand har lagats för många gånger eller när skadan på tanden är alldeles för omfattande.

     Detta är en konstgjord tand som är anpassad efter formen och strukturen av dina tänder och din tandrad.

     Vanligtvis består en porslinskrona av en kombination av metall och porslin. Den kan också vara tillverkad av material som är helkeramiska.

     När du får en porslinskrona så slipas först tanden ner för att ge plats åt kronan. Vid de fall då den skadade tanden har genomgått en rotfyllning används i regel en pelare som sätts fast i roten för att sedan fixera porslinskronan med tandcement.

     Om ett barn råkat bita av en tand

     Om ditt barn har bitit av en tand genom att hen stoppat något olämpligt i munnen eller har varit med om en olycka så finns det vissa saker du kan tänka på.

     Du kan sätta tillbaka den delen av tanden som har lossnat på rätt plats i tandraden. På så sätt bevaras tanden. Be ditt barn bita ner i en servett för att hålla den på plats tills du träffar tandläkaren.

     Handlar det om en mjölktand som har slagits ut så ska du aldrig försöka att sätta tillbaka den i barnets mun på egen hand, då detta kan skada tänder som ligger under tandköttet och inte har växt ut än.

     Du kan istället lägga mjölktanden i en servett och ta med den till tandläkaren.

     Att tänka på efter behandlingen

     Vanligtvis så upplever du ömhet, måttlig till kraftigare smärta när du väl kommer hem och bedövningen inte längre har någon verkan.

     Du kan dämpa obehaget genom att använda dig av smärtlindrande läkemedel, men upplever du att värken inte avtar efter ett antal dagar så bör du återkoppla med din tandläkare.

     Vanliga frågor när bit av tand lossnat

     Uppsök vård så fort du kan. Väntar du för länge efter att tanden skadats är risken för infektioner och komplikationer mycket högre.

     Ja, du bör vända dig till en tandläkare så snart som möjligt. Ju mindre tid som gått desto större är chansen att vi kan reparera din tand. En obehandlad, skadad tand medför större risk för exempelvis infektion och ytterligare skador.

     Mellan 1 000 kr – 2 400 kr kostar det i snitt att reparera en tand – men kostnaden är alltid individuell. 

     Faktorer såsom hur omfattande skadan är och hur stort ingrepp som krävs påverkar också priset.

     Därför kan vi inte ge dig ett pris förrän vi har undersökt dig.

     Vänd dig till en tandläkare och spara den delen av tanden som gått sönder. Biten som lossnat kan nämligen hjälpa oss bygga upp dina nya tand på bästa sätt.

     Det kostar cirka 6000 kr att sätta in en porslinskrona. Men det är ett genomsnittspris och den slutgiltiga kostnaden påverkas av många faktorer.

     Därför kan vi inte på rak arm ge dig ett prisförslag förrän vi undersökt dig och utvärderat ditt behov.

     En tand lagas i regel med plast-/kompositmaterial

     Vanligtvis genomförs en röntgen för bedömning av skadan, vartefter ojämnheter av den skadade tanden slipas. Därefter kan vi bygga upp tanden på nytt.

     Ofta används någon form av bedövning under lagningen.

     En konstgjord tand kan i bästa fall hålla livet ut, men beror också på hur väl du sköter din munhygien. Precis som en vanlig tand kan en konstgjord tand lossna om du biter i något hårt eller är med om en olycka.

     Det brukar ta mellan 15-45 minuter, beroende på hur omfattande skadan är. I vissa fall kan det ta längre tid.

     Vi ses gärna, men inte så ofta

     Aref och Adel på Tandkompaniet

     Relaterade Artiklar

     Tandvårdsförsäkring

     Tandvårdsförsäkring – så fungerar det

     En privat tandvårdsförsäkring i Sverige är en form av försäkring som individer kan teckna för att få ekonomiskt skydd för tandvårdskostnader som inte täcks av

     KONTAKTA OSS

     Lämna dina uppgifter i formuläret så ringer vi upp dig inom några timmar, gäller vardagar kl 08 - 16.

     Välj ärende