din tandläkare i karlstad bergvik

Tandvårdsförsäkring – så fungerar det

Tandvårdsförsäkring


En privat tandvårdsförsäkring i Sverige är en form av försäkring som individer kan teckna för att få ekonomiskt skydd för tandvårdskostnader som inte täcks av det allmänna tandvårdssystemet. Denna försäkring hjälper till att minska den personliga ekonomiska bördan av tandvård, särskilt för mer kostsamma behandlingar.

Utöver privat tandvårdsförsäkring, finns det också andra former av skydd för tandvårdskostnader i Sverige, inklusive statliga bidrag och subventioner samt olika tandvårdsabonnemang som erbjuds av tandvårdskliniker, vilka ger patienter möjlighet att få regelbunden tandvård till en fast månadskostnad.

Vad är en tandvårdsförsäkring?

En tandvårdsförsäkring (även kallat tandförsäkring) fungerar likt andra försäkringar i Sverige där du betalar en månadspremie för att få ersättning vid tandvårdskostnader. Försäkringen kan hjälpa till att täcka delar av eller hela kostnaden för förebyggande, diagnostisk och reparerande tandvård.

Syftet med en tandvårdsförsäkring är att hjälpa dig att få tillgång till den tandvård du behöver utan att oroa dig för höga och ofta oförutsedda kostnader. Tandförsäkringar fungerar som ett kompletterar det allmänna tandvårdsstödet och tandvårdsbidraget som oftast inte täcker alla behandlingar och kostnader.

Vad täcker en tandvårdsförsäkring?

En tandvårdsförsäkring kan variera i omfattning och täckning beroende på försäkringsbolag och de försäkringsvillkor som gäller. Den kan bland annat täcka tandläkarundersökningar och annan vanlig tandvård. Se andra exempel nedan:

 • Förebyggande och diagnostisk tandvård, såsom undersökningar, röntgen och tandhygienistbesök.
 • Behandlingar, såsom fyllningar, rotfyllningar, extraktion och proteser.
 • Akuta behandlingar vid skada samt vissa kirurgiska ingrepp.
 • Tandreglering och ortodonti kan täckas av vissa försäkringar.

Olika typer av tandvårdsförsäkringar

I Sverige finns det olika typer av tandvårdsförsäkringar som kan täcka kostnader för tandbehandlingar. Nedan kan du läsa mer om dessa och hur de fungerar.

Privat tandvårdsförsäkring

Privata tandvårdsförsäkringar erbjuds av försäkringsbolag och täcker vanligtvis en större del av kostnaderna för olika tandbehandlingar. Det finns flera försäkringsbolag att välja mellan, och de kan erbjuda olika nivåer av täckning. 

Även priser för tandläkare varierar mellan kliniker i landet, mellan 600 – 1 200 kr för ett tandläkarbesök enligt försäkringskassan. Besök hos tandläkaren dyker dessutom ofta upp som en oförutsedd kostnad, vilket gör en försäkring med fast månadskostnad en attraktiv lösning för många.

Om du är intresserad av en tandförsäkring kan det vara bra att jämföra de olika aktörerna på marknaden för att se vilken som kan vara aktuell för dig.

Statligt tandvårdsstöd

Sverige erbjuder också ett statligt tandvårdsstöd, som täcker kostnader för grundläggande tandvård. Det består i huvudsak av det allmänna tandvårdsbidraget och ett högkostnadsskydd.

 • Allmänna tandvårdsbidraget (ATB): Detta bidrag gäller för alla som är bosatta i Sverige och hjälper till att bekosta regelbundna tandvårdsbesök. Bidragets storlek varierar beroende på ålder och beräkningen av bidraget förnyas årligen.
 • Högkostnadsskydd: Högkostnadsskyddet hjälper till att begränsa de höga kostnaderna för tandvård. Om dina kostnader överstiger vissa belopp, kommer du att få hjälp med att betala en del av kostnaderna för dina behandlingar.

Tandvårdsabonnemang

Abonnemangstandvård liknar en tandvårdsförsäkring men fungerar något annorlunda. Den räknas inte riktigt som en försäkring eftersom du istället betalar för din tandvård varje månad, och behöver således inte betala vid varje tandvårds-tillfälle. 

Kostnad och ersättningar för en tandläkar-försäkring

Tandläkare försäkring

Kostnaden för en tandvårdsförsäkring varierar beroende på vilket försäkringsbolag och vilken försäkringsnivå du väljer. Många försäkringsbolag erbjuder olika ersättningsnivåer som delas in i steg eller nivåer, så att du kan välja en premiebaserad försäkring för dina behov och din ekonomiska situation.

Ersättning från tandvårdsförsäkringen sker ofta i form av ett fast belopp som betalas ut efter avdrag av en självrisk. Självrisken varierar mellan olika försäkringsbolag.

Vad kan ingå i en tandförsäkring?

Det kan variera gällande vilka moment som kan ingå i en privat tandvårdsförsäkring, nedan kan du se några alternativ på olika delar som kan ingå. Kom ihåg att alltid läsa igenom försäkringsvillkoren innan du tecknar en försäkring för att veta exakt vad som ingår i försäkringen.

Vanliga behandlingar

I en tandvårdsförsäkring kan det ingå flera vanliga behandlingar såsom årlig kontroll, undersökning, fyllningar, tandrengöring, rotfyllning och insättning av krona. Det är viktigt att jämföra olika tandvårdsförsäkringar för att hitta den som ger bäst täckning för de behandlingar du tror att du kan behöva.

Akuta behandlingar

Vidare kan tandförsäkringar hjälpa till att täcka kostnader för akut tandvård, såsom tandutdragning och behandlingar som krävs vid skada på tänderna. 

Behandlingar och åldersgränser

Olika försäkringar kan ha varierande behandlingsgränser och åldersgränser, vilket innebär att vissa behandlingar endast kan ingå upp till en viss ålder. Det kan också förekomma andra begränsningar, såsom en karenstid innan du kan utnyttja en viss behandling eller att röntgen görs endast vid specifika åldrar, till exempel varje tredje år. 

Det är viktigt att vara medveten om dessa begränsningar i din försäkring så att du vet vad som täcks för dina specifika behov.

Exempel på behandlingar och moment som kan ingå:

 • Årlig kontroll: En grundlig undersökning och bedömning av tandhälsan.
 • Undersökning: Kontroll av tänder och tandkött, inklusive röntgen vid behov.
 • Fyllningar: Behandling av hål i tänderna (karies) med fyllningsmaterial.
 • Tandrengöring: Avlägsnande av plack och tandsten för att upprätthålla god tandhygien.
 • Tandutdragning: Borttagning av en skadad eller infekterad tand.
 • Rotfyllning: Behandling av en skadad tandrot för att förhindra infektion.
 • Insättning av krona: Placering av en skyddande krona över en trasig eller svag tand.
 • Röntgen: Användning av röntgenstrålar för att undersöka tändernas inre struktur.
 • Bettskena: Anpassad skena för att förhindra tandgnissling och andra bettproblem.
 • Akut tandvård: Tandvård som utförs vid plötslig smärta, skada eller infektion.

För -och nackdelar med att ha en tandvårdsförsäkring

Fördelar

En tandvårdsförsäkring i Sverige kan ge dig ekonomisk trygghet när det gäller att täcka kostnaderna för tandvård. 

Genom att ha en försäkring är du skyddad mot oförutsedda kostnader vid behandling och tillgång till regelbundna kontroller. Försäkringen kan vara fördelaktig för personer med hög risk för tandproblem, såsom benägenhet att utveckla karies. 

Nackdelar

Det finns både fördelar och nackdelar med tandvårdsförsäkringar. Först och främst baseras priser för försäkringar på ålder och individuella behov, vilket innebär att det kan finnas betydande variationer i kostnaderna. Vissa individer kan därmed uppleva att premierna är för höga i jämförelse med deras tandvårdsbehov.

En annan begränsning är att vissa försäkringar inte nödvändigtvis täcker hela tandvården. Det kan finnas undantag och begränsningar i villkoren, vilket gör det viktigt att noggrant granska och jämföra olika försäkringsalternativ innan man tecknar sig för en.

Slutligen kan tandvårdsförsäkringar vara mindre fördelaktiga för personer som har låga risker för att drabbas av tandproblem eller de som redan får ersättning från det statliga tandvårdsstödet. I dessa fall kan det vara mer kostnadseffektivt att betala för tandvårdskontroll och behandlingar per besök istället för att teckna en privat tandvårdsförsäkring.

Behöver man verkligen en försäkring för tänderna?

Ibland täcker inte det statliga tandvårdsstödet alla behandlingar, och kostnaderna för patienten kan bli höga. Ett tandläkarbesök kan kosta upp emot 1 200 kr bland svenska kliniker i landet, enligt siffror från försäkringskassan. Därför kan det vara en fördel att överväga att teckna en tandvårdsförsäkring. Den kan erbjuda extra trygghet vid oväntade tandvårdsbehov och ge ekonomiskt stöd för kostsamma behandlingar.

Tänk på att regelbundna besök hos tandläkaren är viktiga för att upprätthålla god munhälsa. Även om man tidigare inte haft problem med tänderna, kan risker för sjukdomar och skador öka med åldern. Att ha en tandvårdsförsäkring kan ge en trygghet om problem skulle uppstå och snabbt behöva åtgärdas.

Ta reda på tandvårdsförsäkringens pris och läs igenom villkoren för att avgöra om det kan vara något för dig. Att överväga de individuella omständigheterna, tandhälsan och vilka behandlingar som kan bli aktuella är viktigt innan man tecknar en tandvårdsförsäkring.

Hur kan man teckna tandvårdsförsäkring?

För att teckna en tandvårdsförsäkring vänder du dig till någon av de aktörer som finns på marknaden, som exempelvis Hela tandvårsförsäkring. Därefter tar du reda på pris och vad som ingår i försäkringen. Vanligtvis kan man välja vilken tandläkare man vill gå till när problem uppstår, vilket är en fördel då det är vanligt att man vill gå till den klinik man är van och nöjd med.

Det är rekommenderat att jämföra olika alternativ på marknaden för att hitta bästa tandvårdsförsäkringen, för just dina individuella behov och din ekonomiska situation.  

Pris för tandförsäkring

Priset på en tandförsäkring kan ligga mellan 139 – 799 kr per månad. Priset baseras på flera faktorer, såsom din tandhälsa och din ålder.

Vanliga frågor och svar om tandvårdsförsäkringar

Vad täcker tandvårdsförsäkringen?

En privat tandvårdsförsäkring kan täcka moment som exempelvis årliga kontroller, undersökning, lagningar, rotfyllning, bettskena och akut tandvård.

Hur mycket kostar en tandförsäkring?

Mellan 139 – 800 kr i månaden. Spannet är stort eftersom priset sätts individuellt baserat på hur ofta du har problem med tänderna och hur gammal du är. 

Vilken försäkring täcker tänder?

Vid skada av tänder i ditt arbete kan du få hjälp av den allmänna arbetsskadeförsäkringen via försäkringskassan.

Hur länge har man gratis tandvård?

Tandvård är helt gratis fram till det året du fyller 24.

Vi ses gärna, men inte så ofta

Aref och Adel på Tandkompaniet

Relaterade Artiklar

Tandvårdsförsäkring

Tandvårdsförsäkring – så fungerar det

En privat tandvårdsförsäkring i Sverige är en form av försäkring som individer kan teckna för att få ekonomiskt skydd för tandvårdskostnader som inte täcks av

KONTAKTA OSS

Lämna dina uppgifter i formuläret så ringer vi upp dig inom några timmar, gäller vardagar kl 08 - 16.

Välj ärende