din tandläkare i karlstad bergvik

Svamp i munnen – orsak & behandling

Svamp i munnen

Svamp i munnen drabbar närmare hälften av Sveriges befolkning vid något tillfälle och sker när munhålan angrips av en svampinfektion.

Symptomen är ofta tillfälliga då infektionen vanligtvis går över i samband med att man förbättrar sin munhygien. Med det sagt bör man undersöka orsaken till svampinfektionen.

Vad är svamp i munnen?

Svamp, även kallad Candida, förekommer i den normala bakteriefloran hos friska individer. Ett generellt eller lokalt nedsatt immunförsvar kan resultera i en överväxt av svamp vilket leder till en infektion.

Torsk i munnen

I allmänt språkbruk syftar torsk i munnen på svamp i munnen hos det lilla barnet.

Det medicinska samlingsnamnet och den korrekta benämningen för detta är dock Oral Candidos.

Svamp på tungan

Svamp på tungan är också en form av svampinfektion i munnen men syftar på en infektion lokaliserad till tungan.

Varför får man svampinfektion i munnen?

Candida syftar på en bakterieflora som naturligt finns i din mun men som under vissa förutsättningar kan va över och leda till en infektion.

Det finns en rad olika orsaker till att en svampinfektion uppstår, däribland:

 • Försämrat immunförsvar – Det vanligaste skälet till att svampinfektion uppstår är att vissa sjukdomstillstånd påverkar immunförsvaret, som i sin tur ökar risken för infektion i munnen.
 • Lokal infektion vid tandprotes – en illapassande tandprotes orsaka belastning, vilket i sin tur kan ge uppkomst till en lokal svampinfektion. 
 • Försämrad salivproduktion – Ju mindre salivflöde du har i din mun desto mer mottaglig är du för infektioner.
 • Ålder – även din ålder spelar en central roll i denna fråga, då salivproduktionen kan minska i takt med att du blir äldre. Vissa läkemedel minskar också salivproduktionen.
 • Användande av tobak och sämre kosthållning – Tobak i form av snus och cigaretter samt bristtillstånd kan leda till svamp i munnen.
 • Svamp i munnen kan vara symptom på andra sjukdomar – En svampinfektion i munhålan kan vara ett tecken på andra allvarliga allmänsjukdomstillstånd – t.ex. immunbristsjukdomar (HIV).
 • Diabetes – också du med diabetes har en större risk att drabbas av en svampinfektion i munnen.

På grund av alla dessa skäl är det viktigt att utreda varför du har blivit drabbad av svamp i munnen. Först därefter kan man bestämma en passande behandling.

Symtom på svamp i munnen

Oral candidos – eller svamp i munnen – medför ofta måttliga besvär. Infektionen kan kännetecknas av följande:

 • Beläggningar i munnen – Gråvita beläggningar i munhålan är ofta tecken på en svampinfektion. Då handlar det om vit svamp (Pseudomembranös candidos). Detta kan förekomma på insidan av kinderna, likaså kan du få svamp på tungan. Rodnad kan också bli påtagligt.
 • Sår i mungiporna – På vardera sida av munnen så kan det uppstå sår och rodnad. Dessa symptom syns alltså även ytligt, till skillnad mot beläggningar i munhålan. Ett annat ord för detta är munvinkelragader. 
 • Obehag i mun och svalg – Du kan även uppleva en brännande känsla i svalg och mun när du drabbas av svamp i munnen.

Så här behandlar du svamp i munnen

I de flesta fall är läker svamp i munnen av sig själv. Det tar i regel 1-4 veckor för infektionen att upphöra.

Beroende på orsaken till uppkomsten av infektionen så finns det olika behandlingsalternativ för svamp i munnen.

Vid exempelvis muntorrhet så effektiviseras ofta salivproduktionen genom att nyttja salivstimulerande tabletter och saliversättningsmedel.

Handlar det däremot om en specifik medicin som orsakar svampinfektion så kan man eventuellt se över ordination av annat läkemedel som inte innehar liknande biverkning.

Vidare så kan läkemedel som påskyndar läkning av svampinfektionen sättas in, till exempel Flukonazol.

Behandling av svamp i munnen hos barn

Precis som hos vuxna så är svamp i regel självläkande hos friska barn, i synnerhet om god eller ökad munhygien tillämpas.

Om ditt barn har drabbats av en svampinfektion i munnen ska du i första hand verka preventivt. Följ därför med fördel dessa råd:

 • Sterilisera nappar och diverse leksaker (kokas dagligen) för att undvika smittspridning.
 • Handdukar som används till att torka kring barnets mun bör bytas ut dagligen samt tvättas i 60 grader.
 • Vid amning bör du regelbundet byta BH samt rengöra det kroppsliga området som har varit i kontakt med barnets mun.

I de fall där svampinfektion kvarstår kan lokalt verkande medicin eller systemisk medicinering användas. Lämplig ordinering och dosering görs alltid i samråd med tandläkare eller läkare.

Om ett barn har nedsatt immunförsvar så bör behandling tillämpas i förebyggande syfte för att motverka angrepp av svamp i munnen.

Om god munhygien inte räcker för att behandla svamp i munnen

Du rekommenderas att prioritera god munhygien och renhållning vid de fall som du misstänker svamp i munnen.

Om symptomen kvarstår efter 4 veckors tid bör du vända dig till vården. Vanligtvis ordineras då läkemedel som motarbetar infektionen.

Ett exempel är på ett sådant läkemedel är Nystatin, en oral vätska för munsköljning under en period.

Flukonazol är ett alternativ till ovanstående, då i en mer systemisk behandling som ges övergripande i tablettform.

Oavsett om du genomgår en lokal behandling eller en systemisk behandling så kan detta kompletteras med krämer innehållande hydrokortison.

Motverka svamp i munnen

Att upprätthålla god munhygien motverkar inte enbart svamp i munnen men även uppbyggnad av plack och karies.

Rengör därför tänderna regelbundet, minst två gånger dagligen med tandborste och använd även tandtråd.

Genom regelbundna besök hos tandhygienist får du en översikt av din munhygien, samt att du även har möjlighet att förebygga eventuella sjukdomar.

Har du tandproteser så bör underhåll av dessa även prioriteras, då illapassande proteser som sagt kan orsaka svampinfektion.

Om du lider av astma och använder dig av kortisoninhalation så bör du alltid skölja ur munnen för att rensa munhålan på restprodukter av kortison.

När bör jag söka vård?

Det är alltid en god idé att undersöka skälet till varför du har drabbats av en oral svampinfektion. Speciellt om du i övrigt förefaller frisk, då den underliggande orsaken kan vara sjukdomsrelaterat.

Du bör alltid söka vård om svampinfektionen inte går över – vanligtvis upphör infektionen inom 1-4 veckor.

Upplever du ett stort obehag innan dessa 4 veckor har förlöpt, så kan du även i ett tidigare skede vända dig till vården för rådgivning och eventuell receptbelagd medicin (som påskyndar läkning).

Frågor och svar om svampinfektion i munnen

Vad är svamp i munnen?

Svamp i munnen är ett annat namn för Oral candidos. Candida är en del av den normala bakteriefloran i munnen. Överväxt och infektion av denna svamp sker vid underliggande sjukdomar som påverkar immunförsvaret. Bristfällig munhygien ökar också risken för svampinfektion.

Vad orsakar svamp i munnen?

Den vanligaste orsaken till svampinfektion i munnen är att ditt immunförsvar har blivit försvagat, vanligtvis genom sjukdom. En annan orsak är att salivutsöndringen har minskat genom muntorrhet, ålder eller vissa mediciner. Bristfällig munhygien är också en bidragande faktor till svampinfektion.

Hur känns svamp i munnen?

Det är inte alla som drabbas av svampinfektion som känner av ett obehag. I vissa fall kan du dock uppleva en brännande känsla som drabbar din tunga eller ditt svalg. Smakförändringar kan också uppstå när du har svamp i munnen.

Hur behandlas svamp på tungan?

Precis som svamp i munnen kan man i regel behandla svamp på tungan med god munhygien, då det återställer den normala bakteriefloran i munhålan. Om det inte fungerar kan läkarvård och läkemedel behövas.

Vad är muntorsk?

Muntorsk är ett annat namn för Oral Candidos, även känt som torsk i munnen. Candida syftar på den naturliga bakteriefloran som vanligtvis inte är destruktiv. Det är när en överväxt av denna svamp förekommer som du drabbas av en infektion.

Är svamp i munnen smittsamt?

Ja, svamp i munnen kan smitta andra personer, och därför är det extra viktigt med renhållning av munnen när du har drabbats av svampinfektion. Vidare så bör du koka eller sterilisera nappar och leksaker om ditt barn bär på smittan.

Vi ses gärna, men inte så ofta

Aref och Adel på Tandkompaniet

Relaterade Artiklar

Tandvårdsförsäkring

Tandvårdsförsäkring – så fungerar det

En privat tandvårdsförsäkring i Sverige är en form av försäkring som individer kan teckna för att få ekonomiskt skydd för tandvårdskostnader som inte täcks av

KONTAKTA OSS

Lämna dina uppgifter i formuläret så ringer vi upp dig inom några timmar, gäller vardagar kl 08 - 16.

Välj ärende