din tandläkare i karlstad bergvik

Visdomständer – symptom & behandling vid smärta

Visdomständer – dra ut visdomstand vid ont.

Visdomständer är de tänder som sitter längst bak i munnen och är kända för att orsaka komplikationer under deras tillväxt. Dessa tänder brukar vanligtvis uppträda mellan 18 och 26 års ålder.

För många människor går tillväxten av visdomständer relativt smärtfritt. Men i vissa fall kan det medföra problem som inflammation, infektioner och ibland även skador på närliggande tänder. I dessa situationer kan det bli nödvändigt att behandla tänderna för att göra sig bukt med smärtan.

OBS! Upplever du mycket besvärande smärtor, blöder mycket eller svullnar snabbt runt visdomstanden bör du alltid uppsöka akut tandvård i första hand.

Vad är visdomständer?

Visdomständer är de tänder som är belägna längst bak i munnen på både över- och underkäken. De dyker vanligtvis upp omkring tjugo års ålder, men åldern kan variera mellan individer. Visdomständerna är fyra till antalet – två i överkäke och två i underkäke – och är en del av de totalt 32 tänderna som utgör den permanenta uppsättningen i en vuxen människas mun. Men alla har inte lika många visdomständer idag.

Tidigare i historien hade visdomständer en viktig funktion då de användes för att mala ner grov mat. Idag har de dock inte samma användning, och det är därför inte alla som har visdomständer.

Det är viktigt att notera att visdomständerna inte är av sämre kvalitet än de övriga tänderna. Deras anatomi kan emellertid variera kraftigt i jämförelse med andra permanenta tänder.

På grund av deras placering längst bak i käkarna kan det dock vara svårt att hålla visdomständerna rena, vilket i vissa fall kan leda till inflammationer och andra besvär.

Vanliga problem med visdomständer

Det finns några tecken och symtom som kan tyda på att visdomstanden orsakar problem. Smärta och svullnad kring tandköttet eller kinden, svårigheter att öppna munnen och dålig andedräkt kan vara några av dessa symptom.

Om du misstänker att du har problem med visdomständerna, är det bäst att uppsöka en tandläkare för en grundlig undersökning och eventuell behandling.

1. Trångställda visdomständer

Trångställning är en vanlig orsak till problem och tandvärk i visdomständer. När visdomstanden växer fram i ett begränsat utrymme i munnen, kan det leda till att tanden inte får tillräckligt med utrymme för att växa ordentligt.

Detta kallas för impacted visdomständer och kan orsaka inflammation, smärta och svårigheter att gapa.

2. Inflammerade och infekterade visdomständer

Inflammation och infektion är vanliga komplikationer förknippade med visdomständer. 

Inflammationen kan orsakas av tandköttet kring visdomstanden som svullnar när man tuggar, vilket kan leda till smärta och ömhet. Infektioner kan uppstå på grund av bakterier som tränger in i munnen och orsakar en inflammation vid visdomstanden.

3. Hål i visdomständer

Hål i visdomständer – även känt som karies – är en annan vanlig orsak till att man får ont i en visdomstand. Det kan vara svårt att laga hål i visdomständer eftersom det inte är lätt att komma åt tänderna med de verktyg som tandläkaren har tillgodo.

Detta kan göra att hålet förvärras över tid, vilket i sin tur kan leda till smärta, infektioner och ytterligare komplikationer.

När ska du söka vård för visdomständer?

Du bör aldrig undvika vård om du behöver det. Samtidigt bör du inte heller söka vård i onödan.

Eftersom visdomständer kan göra ont när de växer ut, är det inte alltid man behöver vård bara för att man upplever lite smärta. Men känner du att smärtan är ovanligt hög eller att du har svårt att använda munnen ska du så klart söka vård omgående.

Som ledande tandläkare i Karlstad kan vi hjälpa dig med alla besvär du upplever med dina visdomständer.

Ont i visdomstand

Om du upplever smärta och obehag i visdomstanden kan det vara dags att söka vård. Varaktig smärta eller smärta som återkommer och inte lindras av egenvårdsåtgärder bör tas på allvar och undersökas av en tandläkare.

Om du också har svårigheter att öppna munnen eller feber tillsammans med smärtan, bör du söka vård omedelbart.

Svullnad runt visdomstand

Svullnad runt visdomstanden kan vara ett tecken på infektion eller inflammation. Om du märker svullnad som sprider sig mot halsen, bör du omedelbart kontakta din tandläkare. 

Svullnaden kan i vissa fall vara tillfällig, men om den inte försvinner eller förvärras bör du söka vård för att undvika allvarligare komplikationer.

Blödningar kring tanden

Skulle du börja blöda kraftigt runt din visdomstand kan det vara ett tecken på att tanden och tandköttet är inflammerat och att du behöver vård. Kontakta din tandläkare för mer information.

Behandling av visdomständer som gör ont

Dra ut visdomstand med operation.

Att veta när du ska söka vård för visdomständer är viktigt för att undvika obehag och potentiellt allvarliga komplikationer. Om du upplever något av ovanstående besvär och symtom, tveka inte att kontakta en tandvårdsspecialist för att få rätt behandling och vård för din situation.

Dra ut visdomstand

Om en visdomstand orsakar smärta och besvär är det ofta nödvändigt att få den utdragen. Tandläkaren bedömer situationen och kan dra ut visdomstanden med hjälp av lokalbedövning.

Efter att man dragit ut visdomstanden ordineras smärtstillande medicin för att underlätta patientens återhämtning

Operera visdomstand

I vissa fall kan det vara svårare att dra ut en visdomstand, och då krävs en mer komplex operation. Detta är något din tandläkare tar beslut om i samspel med en tandkirurg.

Detta kan vara fallet om en större del av tanden vuxit fram, eller om tandens position försvårar extraktionen. Vid en operation av visdomstanden används lokalbedövning och eventuella suturer (stygn) för att säkerställa en korrekt läkning.

Käkkirurgi vid ytterligare komplikation

Om operationen för att ta bort en visdomstand blir ännu mer komplex eller om det finns andra faktorer som gör det nödvändigt, kan en käkkirurg utföra extraktionen.

Käkkirurgen är specialiserad på mer avancerade ingrepp inom mun- och käkhälsovården och kan hantera mer komplicerade situationer, särskilt när det gäller visdomstandens placering och närhet till nerver och käkben.

Diagnos

Att diagnostisera problem med visdomständer börjar vanligtvis med att patienten konsulterar en tandläkare om eventuella smärtor eller obehag de upplever. Tandläkaren kommer att undersöka patientens mun och eventuellt ta röntgenbilder för att få en mer detaljerad bild av situationen.

Om visdomstanden är infekterad eller inflammerad kan det leda till smärta, dålig smak, och rodnad eller svullnad av slemhinnan runt tanden.

Om tandläkaren misstänker att det finns problem med visdomständerna, kommer de att utvärdera situationen och föreslå den mest lämpliga behandlingsplanen.

När en diagnos av problem med visdomständer har ställts är det viktigt att följa tandläkarens råd och behandlingsplan för att undvika ytterligare komplikationer och se till att patienten får den bästa möjliga vård och återhämtning.

Återhämtning och komplikationer

Efter behandlingen av en visdomstand kan det uppstå lättare besvär och komplikationer som svullnader, blödningar och ömhet. Blödningar kring tanden är normala efter en extraktion, men om blödningen inte upphör efter några timmar eller blir kraftigare ska du kontakta din tandläkare för att kontrollera om det finns någon underliggande orsak eller komplikation.

Svullnad och smärta

Efter att visdomständer har tagits bort kan patienter uppleva svullnad och smärta runt området, både inom och utanför munnen. Dessa obehag kan bli mer intensiva under de första tre dagarna men kan pågå i upp till två veckor.

Det är viktigt att hålla området rent och fritt från matrester för att minimera risken för infektioner och inflammationer i tandköttet.

Stygn och bärgningsplats

När en visdomstand tas bort, måste såret ofta sys ihop med stygn för att hjälpa läkningsprocessen. Stygnen löser vanligtvis upp sig själva och behöver inte tas bort av tandläkaren.

Det är viktigt att vara försiktig när man borstar tänderna runt området för att inte skada stygnen och störa läkningsprocessen. Om en bärgningsplats (en tom plats där tanden har tagits bort) fylls med blodpropp som kan eroderas kan patienten utveckla en smärtsam tillstånd som kallas ”torkad bärgningsplats” eller ”alveolar osteit”. Detta behandlas genom att tandläkaren rengör bärgningsplatsen och applicerar en medicinsk dressing för att gynna läkning.

Antibiotika och bakteriella infektioner

Efter att ha fått en visdomstand borttagen är det möjligt att utveckla en bakteriell infektion. Om tandläkaren misstänker en infektion kan de förskriva antibiotika för att bekämpa bakterierna och förhindra att infektionen sprider sig till käkbenet eller omgivande vävnad. 

Användning av antibiotika bör endast ske om det är absolut nödvändigt och enligt tandläkarens rekommendationer. Patienter bör följa instruktionerna noggrant och ta hela förskrivna dosen för bästa möjliga resultat.

För att minska risken för bakteriella infektioner är det viktigt att följa alla eftervårdsinstruktioner från tandläkaren. Dessa kan inkludera att skölja med en saltlösning, undvika att suga på sugrör och begränsa fysisk aktivitet för att undvika blodproppsbildning i bärgningsplatsen.

Att upprätthålla god munhygien är också avgörande för att förhindra infektioner och främja läkning efter visdomstandsbehandling.

Vanliga frågor om visdomständer

Vad kostar det att dra ut en visdomstand?

Kostnaden för att dra ut en visdomstand beror på vilken sorts ingrepp som krävs. Om du bara har problem med en tand och den kan dras ut enkelt är det ett simpelt och ganska billigt ingrepp.

Har du fler komplikationer kan du behöva operera ut en visdomstand och då är processen mer komplicerad och likaså priset.

Vad ska man göra om man har ont i visdomstand?

Om smärtan ökar eller inte lägger sig bör du söka vård när du har ont i visdomstand. Kontakta din lokala tandläkare eller 1177 för mer information.

Har du akut smärta i tanden eller andra svåra problem ska du söka dig till en akuttandläkare.

Hur länge växer en visdomstand ut?

Det varierar ganska mycket men en visdomstand kan växa ut under 2-3 år. I vanliga fall börjar de växa när man är i tjugoårsåldern och innan man fyller trettio bör man ha fått alla visdomständer som man ska få.

När opererar man bort en visdomstand?

Om någon har problem med sina visdomständer och det inte går att dra ut eller behandla tänderna på något annat sätt kan en operation krävs. Operationen utförs av en käkkirurg med specifik kunskap om att dra ut tänder och att utföra kirurgiska ingrepp i munnen.

Är det vanligt att ta bort en visdomstand?

Ja, det är ganska vanligt att dra ut visdomständer, och det har blivit allt vanligare på sistone. Vi rekommenderar dock att man inte drar ut några tänder om det inte är absolut nödvändigt.

Varför luktar min visdomstand?

Luktar din visdomstand så kan det vara ett tecken på en infektion. Försök skölja tanden och se om symptomen blir bättre, om inte, ska du uppsöka vård så fort du kan.

När ska man söka vård för visdomstand?

Du ska söka vård för en visdomstand om du har ont i den, om det svullnar runt den, om du börjar blöda eller om du misstänker att något inte stämmer.

Vänd dig till din lokala tandläkarmottagning för att få hjälp och boka en tid för konsultation.

Vi ses gärna, men inte så ofta

Aref och Adel på Tandkompaniet

Relaterade Artiklar

Tandvårdsförsäkring

Tandvårdsförsäkring – så fungerar det

En privat tandvårdsförsäkring i Sverige är en form av försäkring som individer kan teckna för att få ekonomiskt skydd för tandvårdskostnader som inte täcks av

KONTAKTA OSS

Lämna dina uppgifter i formuläret så ringer vi upp dig inom några timmar, gäller vardagar kl 08 - 16.

Välj ärende